top of page

Programul de mentorat

Webinar

AI Workshop Official Poster

Bun venit la cursul nostru intensiv de Inteligență Artificială (IA) adaptat cercetării academice! În peisajul academic în rapidă evoluție de astăzi, integrarea tehnologiilor de IA nu doar că este avantajoasă, ci adesea indispensabilă pentru cercetătorii din diferite domenii. Acest curs își propune să doteze participanții cu abilitățile și perspectivele necesare pentru a naviga eficient prin complexitățile cercetării cu ajutorul IA.

Importanța Utilizării Instrumentelor Potrivite pentru o Bună Cercetare:


În domeniul cercetării academice, alegerea instrumentelor poate influența semnificativ calitatea și eficiența rezultatelor cercetării. Așa cum un meșter priceput se bazează pe instrumentele potrivite pentru a crea o capodoperă, cercetătorii au nevoie de instrumente adecvate pentru a descoperi insight-uri, a analiza date și a dezvolta soluții inovatoare.

Precizie și Exactitate: Utilizarea instrumentelor de IA potrivite asigură precizie și exactitate în analiza și interpretarea datelor. Fie că este vorba de analizarea unor seturi de date vaste sau identificarea modelelor din acestea, instrumentele de IA pot simplifica procesele, pot minimiza erorile și pot furniza rezultate mai fiabile.

Eficiență și Productivitate: Timpul este un resursă prețioasă în cercetare, iar instrumentele de IA pot îmbunătăți semnificativ eficiența și productivitatea. Prin automatizarea sarcinilor repetitive, optimizarea fluxurilor de lucru și accelerarea procesării datelor, cercetătorii pot să se concentreze mai mult pe aspectele de gândire critică și rezolvarea problemelor din munca lor.

Inovație și Explorare: Instrumentele de IA deschid uși către noi posibilități și căi de explorare în cercetare. De la algoritmi avansați de învățare automată la tehnici de procesare a limbajului natural, aceste instrumente îi împuternicesc pe cercetători să abordeze probleme complexe și să descopere insight-uri care erau anterior inaccesibile.

Reproducibilitate și Transparență: Utilizarea instrumentelor de IA bine stabilite nu doar asigură reproducibilitatea rezultatelor cercetării, ci și promovează transparența în procesul de cercetare. Respectând cele mai bune practici și standarde în metodologia de IA, cercetătorii pot construi încredere în comunitatea academică și pot contribui la avansarea cunoștințelor.

În esență, importanța utilizării instrumentelor potrivite în cercetare nu poate fi exagerată. Pe măsură ce ne îmbarcăm în această călătorie de explorare academică facilitată de IA, să recunoaștem impactul profund pe care utilizarea instrumentelor potrivite îl poate avea asupra calității, integrității și semnificației eforturilor noastre de cercetare. Prin acest curs, ne propunem să vă împuternicim cu cunoștințele și abilitățile necesare pentru a exploata întregul potențial al IA în demersurile dvs. academice.

Conținutul webinarului

Prin parcurgerea acestui curs intensiv de IA adaptat cercetării în mediul academic, participanții vor dobândi o bază solidă în principiile cercetării prin intermediul IA, abilități practice și o înțelegere critică a implicațiilor etice ale IA în mediul academic.

 

 

Obiective:

  - Definirea și diferențierea diferitelor tipuri de IA (învățarea supervizată, nesupervizată și învățarea prin feedback)

  - Explorarea și înțelegerea instrumentelor de IA disponibile pentru utilizarea academică

  - Dezvoltarea abilităților practice în IA

  - Obținerea experienței practice în crearea de prompt-uri eficiente pentru roboți de chat IA

  - Explorarea conceptelor avansate în IA:

  - Înțelegerea dezvoltării sistemelor de inteligență hibridă și a aplicărilor lor practice în cercetarea în domeniul IA

 

Competențe:

1. Competențe de cercetare

  - Realizarea de proiecte de cercetare în IA în mod independent

  - Analizarea și interpretarea datelor cu ajutorul IA

 

2. Gândire critică și rezolvarea problemelor

  - Aplicarea rigurozității de cercetare pentru a rezolva probleme complexe în cercetarea academică cu ajutorul IA

  - Evaluarea eficacității modelelor și algoritmilor de IA pentru sarcini specifice de cercetare

 

3. Abilități de Comunicare

  - Prezentarea rezultatelor cercetării în mod eficient, colegilor și publicului academic

 

5. Conștientizarea aspectelor de etică

  - Recunoașterea considerațiilor etice în cercetarea și luarea deciziilor în domeniul IA

  - Respectarea standardelor etice în realizarea experimentelor de IA și interpretarea rezultatelor

AI for Research and Academia
AI for Research and Academia
0 ZILE PÂNĂ LA EVENIMENT
When
10 mai 2024, 17:00 – 21:00 EEST
Where
Webinar
bottom of page