top of page

Back To Books

pentru sănătatea gândirii

Devine evident că mediul universitar din România are nevoie de o recentrare a interesului de pregătire extracuriculară in jurul cărților și a autorilor care sunt ancorați în cercetare științifică de calitate, riguroasă.

Ne focalizăm pe lucrări care nu doar împărtășesc informații, ci reprezintă adevărate opere de artă științifică, piloni ai gândirii critice și care reprezintă contribuții semnificative la dezvoltarea domeniilor lor.

laura-kapfer-hmCMUZKLxa4-unsplash.jpg

Cum?

Proiectul are ca specific, o selecție riguroasă a subiectelor care au la baza cercetări științifice de calitate. Evitarea volumelor fără o baza stiințifică, este obligatorie

Prin dezbateri, discuții cu autori și întâlniri online, dorim să oferim studenților o platformă unde să exploreze adâncimea și amploarea gândirii științifice.

Fiecare eveniment este conceput pentru a promova dialogul academic, încurajând dezbaterea, gândirea critică și să descopere implicațiile complexe ale conceptelor

prezentate în volumele  selectate.

Obiective 

Aprofundarea Cunoștințelor: Participanții vor avea ocazia să exploreze în profunzime teme științifice actuale, relevante, contribuind la dezvoltarea unei înțelegeri mai profunde

a subiectelor precum psihologia, medicina, neuroștiințele și filozofia.

Interacțiune cu Autori de Prestigiu: Evenimentele noastre includ întâlniri online cu autori de cărți de referință, oferind participanților șansa unică de a interacționa și a pune

întrebări directe experților în domeniu.

Dezvoltarea Abilităților de Dezbateri: Dezbaterile și discuțiile vor stimula gândirea critică și vor oferi participanților o platformă pentru a-și exprima și apăra ideile, contribuind

la dezvoltarea abilităților de comunicare și dezbateri.

Construirea unei Comunități Academice: Participanții vor face parte dintr-o comunitate dedicată explorării științifice, având șansa de a interacționa și a colabora cu alți studenți

pasionați de cunoaștere.

Cunoștințe Practice și Aplicabile: Evenimentele și discuțiile vor conecta teoria la practică, oferind participanților cunoștințe aplicabile și relevante pentru contextul academic și

profesional.

Gândire Critică: Participanții vor dezvolta abilități de analiză și evaluare critică a conținutului științific, îmbunătățindu-și capacitatea de a discerne informațiile relevante și

valide.

Comunicare Eficientă: Prin dezbateri și discuții, participanții vor își vor îmbunătăți abilitățile de comunicare verbală și scrisă, rezultând de aici capacități de s-și exprime clar și coerent ideile.

Colaborare și Interacțiune: Construirea unei comunități academice implică lucrul în echipă și interacțiunea eficientă cu alți participanți, stimulând competențele de

colaborare.

Gestionarea Dezbaterilor: Participarea la discuții și dezbateri va dezvolta abilitățile de gestionare a dezbaterilor, precum și capacitatea de a susține și a contracara

argumente.

Adaptabilitate la Perspective Diverse: Prin explorarea temelor variate și prin interacțiunea cu autori și participanți cu perspective diferite, se dezvoltă abilitatea de a fi deschis

la idei și opinii diverse.

Procedură

Cei care sunt interesati se inregistraeza completând  formularul  de pe această pagină, apoi intraă în grupul 

How to participate

To participate in the program, registration is required. By registering, you secure your spot for engaging discussions, debates, and interactions with esteemed scholars and authors. Further details regarding event schedules, topics, and platforms will be communicated to registered participants in due course.

 

The program is set to commence in September 2024, offering an exciting opportunity to delve into current scientific themes and explore the depths of knowledge alongside a vibrant academic community.

 

Don't miss out on this enriching experience – register today to embark on a journey of discovery and intellectual growth!

Apply Here
bottom of page